Bild: Hiroyuki Yoshino, Ken-Etsu Sato (Akitashoten)/Seikon no Qwaser Partners
    The Qwaser of Stigmata – Bild: Hiroyuki Yoshino, Ken-Etsu Sato (Akitashoten)/Seikon no Qwaser Partners

    The Qwaser of Stigmata

    J 2010 (Seikon no Kweisa)