Sonya Kraus – © ProSieben/Stephan Pick

Sonya Kraus

Bild: ProSieben/Stephan Pick