Ah My Buddha!! Victory!!

    Ah My Buddha!! Victory!!

    J 2006 (Amaenaideyo!! Katsu!!)